Установяване на възраст и страна

Това е първата страница, която се показва при създаване на нова регистрация на потребител (профил) в Moodle.

Версиите на Moodle, създадени след 5 май 2018 г., когато влезе в сила Европейският регламент за защите на личните данни, съдържат инструменти за управляване на личните данни на потребителите, съгласно този регламент.

С посочването на възрастта и страната се установява дали съгласно законодателството на съоответната страна регистриращият се потребител е навършил пълнолетие и може да предоставя или отказва обработка на своите лични данни.