Нова потребителска регистрация

Тези страница се показва ако е разрешено потребителите да се регистрират сами и да потвърждават регистрацията си по имейл.

На страницата се въвеждат основни данни за създаване на нов потребителски профил:

Потребителско име е името, което потребителят ще изписва за да влиза в сайта. Трябва да е на латиница само с малки букви.

Парола е известна само на потребителя комбинация от букви, цифри и други знаци, която той изписва за да може да влезе в сайта. Изискванията към паролата се задават от администратора на сайта. Тези изисквания могат да включват минимална дължина, минимален брой главни и малки букви, минимален брой цифри и минимален брой други символи.
Отметката Виждане на буквите след полето за парола предизвиква символите на паролата да не се маскират с черни кръгчета, така че потребителят да може да вижда паролата си, за да не я сбърка или да може да си я препише и да я има в случай, че я забрави.

Имейл адрес трябва да е адрес на реално ползвана от потребителя електронна поща, защото завършването на регистрацията ще изисква проверка на изпратен автоматично от системата имейл и използване на изпратените в него данни.

Имейл адрес (отново) - повторение на същия имейл адрес. Добре е наистина да се изпише отново, за да може системата да провери съвпадението от двете попълвания и да открие евентуална грешка.

Име е личното име на потребителя.

Фамилия - фамилно име на потребителя. Ако е необходима в системата да има три имена на всеки потребител, в това поле може да се попълнят вторите две имена - презимето и фамилията.

Град/село - населеното място, в което се намира потребителя, когато ползва Moodle, но може да бъде и родно място или друго, по преценка на администрацията.

Държава - страната от която потребителят ползва Moodle.

Въпрос за сигурност reCAPCHA - по преценка на администратора, това поле може и да не се показва, но предназначението му е да предпази сайта от зловреден софтуер, който е програмиран автоматично да се регистрира като потребител и да изпраща в сайта спам или друго нежелано съдържание. Щракнете върху иконката с въпросителен знак за повече информация.

След попълване на данните се щраква бутона "Създаване на моята регистрация".

При това системата проверява дали попълнените данни отговарят на изискванията и ако открие отклонения показва страницата отново, за да бъдат направени корекции. Над изискващите корекция полета се показват червени надписи, обясняващи какво да се коригира.

Когато изпратените данни са коректни, се създава нов потребителски профил, който все още изисква "потвърждаване", затова до посочения от потребителя имейл се изпраща Интернет адрес, който потребителят трябва да отвори за да потвърди регистрацията си.

Потвърждаване на регистрацията

Всеки, попълнил данните си с цел да се регистрира на сайта потребител, трябва да отвори електронната си поща и имейл съобщението, което е получил от системата (от името на администратора).

Ако е извършена регистрация, но не е получен имейл, то вероятно зададеният при регистрацията имейл адрес е бил сгрешен или софтуерът за предпазване от спам на пощенската кутия на потребителя е отклонил писмото. Трябва да се провери за пристигнало писмо и в папката са спам, а ако и там няма пристигнало писмо, да се повтори регистрирането с друг валиден имейл адрес.

В получения имейл се посочва интернет адрес, който трябва да се копира в браузър и да се отвори. С това потребителят завършва регистрацията си и влиза за първи път в системата.

Други данни

потребителите могат да въведат в профилите си веднага след потвърждаване на регистрацията или при следващо влизане в сайта с потребителско име и парола.