Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Разширени методи за оценяване

Тази страница се отваря от страницата с дадено задание, като се щракне в блок "Настройки"

"Администриране на задание" > "Разширено оценяване"

От падащият списък "Променяне на текущия метод за оценяване" се избира метода за оценяване, който ще се използва в заданието.

Просто директно оценяване
Критерии с нива или
Критерии с оценки

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 05 октомври 2012, 10:28 ч