Оценяване чрез критерии с оценки

При този метод за оценяване се дефинира група от критерии с максимални оценки за всеки критерий. При оценяване оценяващият може да напише коментар за оценката, която поставя по всеки критерий.

Страницата за редактиране на критериите се отваря ...

Вавежда се:

"Име" е имeто на групата от критерии, чрез което се избира тази група в навигацията на сайта.

"Описание" е описанието на групата критерии, което се показва на потребителите на сайта.

"Състояние на критериите с оценки" показва дали критериите с оценки са готови за използване или са още във форма на чернова.

Всеки критерий има: