Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Редактиране на списъка на записаните в курс потребители

Страницата показва таблица със записаните в даден курс потребители. До страницата имат достъп потребителите с права да записват и отписват участници в курс - преподаватели, мениджъри, администратори. Страницата се отваря от блок "Настройки"

"Администриране на курс" > "Потребители" > "Записани потребители"

За индивидуално записване на нови потребители се щраква бутона "Записване на участници".

Ако е включена добавката "Добавяне на кохорта" има и бутон с такъв надпис, с който в курса може наведнъж да се запишат всички потребители от избрана кохорта.

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 12 февруари 2015, 18:32 ч