Редактиране на списъка на записаните в курс потребители

Страницата показва таблица със записаните в даден курс потребители. До страницата имат достъп потребителите с права да записват и отписват участници в курс - преподаватели, мениджъри, администратори. Страницата се отваря от блок "Настройки"

"Администриране на курс" > "Потребители" > "Записани потребители"

За индивидуално записване на нови потребители се щраква бутона "Записване на участници".

Ако е включена добавката "Добавяне на кохорта" има и бутон с такъв надпис, с който в курса може наведнъж да се запишат всички потребители от избрана кохорта.