Методи за записване в курс

На страницата се показва таблица с методите за записване в даден курс. До нея имат достъп потребители с права да записват и отписват потребители от курса. Отваря се от блок "Настройки"

"Администриране на курс" > "Потребители" > "Методи за записване"

Колоните на таблицата показват:

  • Име на добавката, на всеки от методите.
  • Потребители - брой на записаните по съответния метод потребители.
  • Нагоре/Надолу - стрелки за променяне реда на методите.
  • Редактиране - икони за редактиране.

Иконите за редактиране са:

"Изтриване", с форма на буквата х, предизвиква премахване от курса на добавката, осъществяваща съответния метод.

"Забраняване/Позволяване", изображение на око, показват дали методът е позволен и се прилага за записване на потребители в курса или не (когато окото е зачертано). Щракването върху тази икона алтернативно забранява или позволява метода.

"Записване на участници" Тази икона се показва срещу метод "Ръчни записвания" и с нея се отваря страницата за Ръчно записване на участници.

"Редактиране" - отваря страница за редактиране (настройване) на съответния метод на записване.

Ако е необходимо, може да се добавят още методи за записване от наличните методи, като се избере метод от списъка "Добавяне на метод".