Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Настройки на метод Записване на кохорта

Персонализирано име на екземпляра - в повечето случаи може да се остави празно.

Активна - определя дали записването на дадената кохорта в курса действително се извършва или не. Съответства на състоянието на иконата с форма на око в списъка на методите за записване на курса.

Кохорта - Име на кохортата, която се записва чрез метода. Не може да се промени от тази страница за настройки. Задава се при добавяне на метод Записване на кохорта към методите за записване в курса. За да се промени, трябва да се изтрие метода за записване на тази кохорта и да се добави метод за записване на друга кохорта.

Задаване на роля - ролята, която имат потребителите от кохортата в курса.

Добавяне в група - посочва в коя група да бъдат записани потребителите от кохортата. Има значение за курсове, в които е наложен групов режим.

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 11 октомври 2013, 09:05 ч