Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Записване на кохорта в курс

Това е страница за включване на метода "Записване на кохорта" към методите за записване на потребители в курс. Отваря се след избиране на реда "Записване на кохорта" от падащия списък "Добавяне на метод" на страницата с методите за записване в курса.

За да се запишат всички потребители от кохорта в курс:

  1. от списък "Кохорта" се избира кохорта;
  2. от списък "Роля" се избира роля, която ще се зададе на потребителите от кохортата;
  3. щраква се бутона "Добавяне на метод".
Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 06 май 2012, 17:07 ч