Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Нулиране на курс

Нулиране на курс се нарича изтриването на данните, създадени от участниците в даден курса - мнения във форуми, изпълнение на задания и т.н.

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 05 октомври 2013, 21:02 ч