Нулиране на курс

Нулиране на курс се нарича изтриването на данните, създадени от участниците в даден курса - мнения във форуми, изпълнение на задания и т.н.