Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Редактиране резюмето на секция

Страницата за редактиране резюмето на секция се отваря при щракване на бутона "Редактиране на резюмето" в съответната секция на главната страница на курса.

Ако е поставена отметката "Използване името по подразбиране на секцията", само в навигацията на сайта се показва името по подразбиране на секцията например, "Главна", "Тема 1", "Тема 2" и т.н.

Премахнете тази отметка и напишете друго име не секцията в полето "Име на секцията", ако желаете на страниците на курса да се показва друго име на секцията, вместо името по подразбиране. Ако оставите полето "Име на секцията" празно, ще се използва името по подразбиране.

В полето "Резюме'" с помощта на редактора се въвежда форматиран текст на резюмето на секцията.

За завършване и запазване на промените се щраква бутона "Запис на промените".

За отказване от промени се щраква бутона "Отказване".

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 31 декември 2012, 12:43 ч