Главна страница на курс с тематичен формат

В курс с тематичен формат, секциите, от които се състои курса, съответстват на теми от разглеждания в курса учебен материал.

Описание какво съдържа главната страница на всеки курс, независимо от формата, вижте в Главна страница на курс.

Препоръчително е при Редактиране резюмето на секция като имена на секциите да се напишат заглавията на темите и отметката "Използване името по подразбиране на секцията" да се премахва. Така в навигацията ще се виждат по-съдържателни надписи, вместо имената на секциите по подразбиране от вида: "Тема 1", "Тема 2" и т.н., които не дават информация за какво се отнасят различните теми.