Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Курс със социален формат

Курсът със социален формат показва само една дейност от тип Форум, която се намира в главната секция на курса.

Описание какво съдържа главната страница на всеки курс, независимо от формата, вижте в Главна страница на курс.

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 19 октомври 2013, 23:12 ч