Курс със социален формат

Курсът със социален формат показва само една дейност от тип Форум, която се намира в главната секция на курса.

Описание какво съдържа главната страница на всеки курс, независимо от формата, вижте в Главна страница на курс.