Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Кохорти

Кохортите са групи от потребители, които се формират на ниво сайт или на ниво категория от курсове и служат за групово записване на потребителите в курсове.

Вижте:

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 06 март 2013, 10:30 ч