Лични предпочитания относно значките

До тази страница всеки потребител стига от блок Настройки
Настройки на моя профил > Значки > Предпочитания

Чрез поставяне/премахване на отметката потребителят определя дали да се показват или да не се показват върху страницата на профила му значките, които е получил.