Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Лични предпочитания относно значките

До тази страница всеки потребител стига от блок Настройки
Настройки на моя профил > Значки > Предпочитания

Чрез поставяне/премахване на отметката потребителят определя дали да се показват или да не се показват върху страницата на профила му значките, които е получил.

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 07 септември 2013, 12:33 ч