Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Моят доставчик на колекции значки

Чрез тази страница всеки потребител може да осъществи връзка със своя колекция от значки, осигурена от външен доставчик. В момента Moodle поддържа връзка с http://backpack.openbadges.org.

Страницата се отваря от блок Настройки
Настройки на моя профил > Значки > Настройки за външни

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 07 септември 2013, 20:38 ч