Моят доставчик на колекции значки

Чрез тази страница всеки потребител може да осъществи връзка със своя колекция от значки, осигурена от външен доставчик. В момента Moodle поддържа връзка с http://backpack.openbadges.org.

Страницата се отваря от блок Настройки
Настройки на моя профил > Значки > Настройки за външни