Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Управляване на значки

Значките се управляват на ниво сайт или на ниво курс. (Преподавателите от даден курс по подразбиране нямат достъп до значките от ниво сайт, освен ако специално не им е зададено това право)

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 09 септември 2013, 08:04 ч