Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Възстановяване на курс от архив

След избиране на архивен файл от зона за архиви или чрез качване на файл, от който ще се възстановява курс, дейност или ресурс, възстановяването се извършва на следните стъпки:

  1. Потвърждаване
  2. Назначение
  3. Настройки
  4. Схема
  5. Преглед
  6. Напредване
  7. Изпълнено

За започване на следващата стъпка се щраква бутона "Продължаване".

Потвърждаване

Показва се информация за съдържанието архива.

За преминаване към следващата стъпка се щраква бутона "Продължаване".

Назначение

Когато се възстановява курс, на тази стъпка се избира категория на курса, а когато се възстановява дейност или ресурс, се избира курс, в който да се вмъкне дейността. Дейността се вмъква в същата по ред секция, в който се е намирала при архивирането.

Ако категорията или курсът, в които искате да възстановите, не са показани в таблицата, се използва полето за търсене под нея. В това поле се пише част от името на курса и се щраква бутона "Търсене", след което в таблицата се появяват имената на всички категории или курсове, чиито имена съдържат такава част.

За да се посочи избраната категория или курс, се щраква радио-бутончето пред името му в таблицата.

За преминаване към следващата стъпка се щраква бутона "Продължаване".

Настройки

Премахват се или се поставят отметки, които определят общи настройки.

Схема

Чрез премахване и поставяне на отметки се определя кои от секциите/дейностите/ресурсите или съответните им потребителски данни да се възстановят.

Преглед

За проверка, преди извършване на възстановяването се показват направените на предишните стъпки настройки. След щракване на бутона, възстановяването започва.

Напредване

Показва се информация за протичането на възстановяването.

Изпълнено

Когато възстановяването завърши се показва съобщение, че е протекло успешно или евентуално какви проблеми са възникнали. След щракване на бутона, се отваря страницата на курса.

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 08 ноември 2013, 13:47 ч