Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Архивиране и възстановяване

Архивирането на курсове или отделни дейности се използва за съхраняване на текущото им състояние и възстановяване при необходимост. Както и с цел създаване на копия, или пренасяне на курсовете или дейности от един сайт на друг сайт.

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 05 октомври 2013, 20:50 ч