Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Съобщение за нестабилна версия

Това съобщение се показва ако кода на Moodle е от версии "алфа" или "бета", които са още в процес на разработване и не са обявени за стабилни.

Тези версии на Moodle се изтеглят директно от CVS или Git хранилищата.

Вижте как от:
http://docs.moodle.org/23/en/CVS_for_Administrators
http://docs.moodle.org/23/en/Git_for_Administrators

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 21 септември 2012, 19:23 ч