Филтри за списъка на потребителите

Тази филтри се прилагат за намаляване показвания списък на потребителите и при масови операции с потребители.

Най-прост филтър се съставя чрез посочване на поредица от букви и избиране начина на срещане на тези букви в пълното име на потребителя. Може да се избере дали пълното име на потребителя да "съдържа", "не съдържа", "е равно на", "започва с", "приключва с" тези букви или "е празно". След избиране от падащия списък и попълване на полето с букви, се щраква бутона "Добавяне на филтър".

След добавяне на филтър на страницата се появява секция "Активни филтри", която показва списък на активните филтри.

Пред активните филтри има отметки, чрез които може да се изберат част от тях и да се премахнат с щракване върху бутона "Премахване на избраните".

Премахване на всички активни филтри става с щракване върху бутона "Премахване на всички филтри".

Щракването върху бутона "Покажи разширено" отваря формуляр за съставяне на критерии за търсене и по други данни от профилите на потребителите.