Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Списък на потребителите

Този списък може да се разглежда от администраторите на Moodle. Отваря се от блок "Настройки"

"Администриране на сайта" > "Потребители" > "Потребителски регистрации" > "Списък на потребителите"

На страницата се показва таблица с потребителите.

Над таблицата се показва зона за съставяне и включване на филтри, които позволяват в списъка да останат за показване само потребителите, отговарящи на зададени критерии за филтриране.

Хипервръзката "Добавяне на нов потребител" отваря страница с празни полета за създаване профил на нов потребител.

Щракването върху имената на колоните в таблицата предизвиква пренареждане на таблицата по съдържанието на съответната колона. При първо щракване - по азбучен ред, при второ - в обратен на азбуката ред, и т.н. алтернативно.

Имената на потребителите са хипервръзки към страниците с профилите на потребителите.

В колона "Редактиране" се показват икони за:

"Изтриване" - отваря страница за изтриване на съответния потребител. Изтриването се извършва само ако на тази страница щракнете бутона "Продължи".

"Блокиране" - блокира достъпа на потребителя до сайта. Повторното щракване върху иконата възстановява достъпа на потребителя до сайта.

"Редактиране" - отваря страница за редактиране на профила на потребител.

В последната колона срещу имената на потребители, които са се регистрирали, но не са потвърдили регистрацията си, се показва хипервръзка "Потвърждаване". Щракването върху нея потвърждава регистрацията на потребителя и той вече не е необходимо да я потвърди сам.

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 18 септември 2013, 21:15 ч