Управляване на дейностите

Страницата се отваря от администратор от блок "Настройки"

"Администриране на сайта" > "Добавки (Plugins)" > "Модули за дейности" > "Управляване на дейностите"

и показва таблица с наличните на сайта модули за дейности.

Чрез иконите изобразяващи очи от колона "Да не се вижда/Да се вижда" всяка от дейностите може да се включи или изключи. Включването/изключването на дейности от тук съответства на състоянието на "Достъпност" на добавките за дейности, показвано на страница Преглед на добавките.