Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Управляване на дейностите

Страницата се отваря от администратор от блок "Настройки"

"Администриране на сайта" > "Добавки (Plugins)" > "Модули за дейности" > "Управляване на дейностите"

и показва таблица с наличните на сайта модули за дейности.

Чрез иконите изобразяващи очи от колона "Да не се вижда/Да се вижда" всяка от дейностите може да се включи или изключи. Включването/изключването на дейности от тук съответства на състоянието на "Достъпност" на добавките за дейности, показвано на страница Преглед на добавките.

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 20 септември 2013, 23:22 ч