Уведомления

На тази страница се показват съобщения за необходимостта от важни за функционирането на сайта действия, които трябва да извърши администратора.

Например, съобщение, че не е изпълняван скрипта cron.php.

Вижте и Администраторски настройки на уведомленията