Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Уведомления

На тази страница се показват съобщения за необходимостта от важни за функционирането на сайта действия, които трябва да извърши администратора.

Например, съобщение, че не е изпълняван скрипта cron.php.

Вижте и Администраторски настройки на уведомленията

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 31 януари 2012, 11:12 ч