Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Управление на филтрите на сайта

До тази страница имат достъп администраторите на сайта, от блок "Настройки":

"Администриране на сайта" > "Добавки (Plugins)" > "Управление на филтрите"

Страницата показва таблица с наличните филтри и техните настройки.

На всеки филтър може да се зададе едно от три състояния на активност:

Включен - филтърът е включен във всички страници
Изключен но достъпен - изключен, но с настройките за филтри на отделни страници може да се включи на тези страници
Забранен - филтърът е забранен за използване на всички страници.

С иконите с форма на стрелки се променя реда на прилагане на филтрите.

Може да се избере дали всеки филтър да се прилага само върху Съдържание или върху Съдържание и заглавна част на страниците.

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 26 септември 2013, 22:15 ч