Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Масови операции с потребители

Това са действия, които се извършват наведнъж с всички избрани от списъка потребители.

  • Потвърждаване - за потребители, които са се саморегистрирали и още не са потвърдили сами регистрацията си.
  • Изпращане на съобщение
  • Изтриване
  • Показване на страницата
  • Сваляне
  • Налагане смяна на паролата
  • Добавяне в кохорта
Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 09 октомври 2013, 21:27 ч