Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Добавяне на нов потребител или редактиране на потребител

Страницата показва формуляр за попълване/редактиране данните от профила на потребител.

Всеки потребител може да отвори страницата за редактиране на собствения си профил от блок "Настройки"

"Настройки на моя профил" > "Редактиране на профила"

Администраторите могат да променят данните от профилите на други потребители. Те стигат до страницата за редактиране при щракване върху хипервръзката "Добавяне на нов потребител" или бутона "Редактиране" срещу името на потребителя на страницата със списъка на потребителите.

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 09 октомври 2013, 21:23 ч