Добавяне на нов потребител или редактиране на потребител

Страницата показва формуляр за попълване/редактиране данните от профила на потребител.

Всеки потребител може да отвори страницата за редактиране на собствения си профил от блок "Настройки"

"Настройки на моя профил" > "Редактиране на профила"

Администраторите могат да променят данните от профилите на други потребители. Те стигат до страницата за редактиране при щракване върху хипервръзката "Добавяне на нов потребител" или бутона "Редактиране" срещу името на потребителя на страницата със списъка на потребителите.