Страница за добавяне на рамки за компетентности

Страницата е достъпна за администратори на сайта през:
"Администриране на сайта" - "Компетенции" - "Рамки за компетентности"