Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Инструмент за импортиране на език

Този инструмент позволява на администратор да управлява езиковите пакети на Moodle.
Отваря се от блок "Настройки"

"Администриране на сайта" > "Език" > "Езикови пакети"

Вляво на страницата се вижда списък на "Инсталирани езикови пакети", а вдясно "Списък на наличните езици".

За да се инсталира езиков пакет трябва да се щракне върху избрания език в "Списък на наличните езици" и после върху бутона "Инсталиране не избрания езиков пакет". Modle автоматично изтегля необходимия пакет и го инсталира. Инсталирането завършва с показване на съобщения в горната част на страницата.

Езиковите пакети за Moodle често са непълни, но по тях постоянно се работи и те се обновяват често. (Виж Превеждане на Moodle.) Затова администраторите е добре периодично да отварят инструмента за импортиране на език и да щракват бутона "Обнови всички езикови пакети". При щракване на този бутон Moodle проверява времето на обновяване на инсталираните езикови пакети и ако са били обновени ги изтегля и обновява. След обновяване на езиков пакет кешовете с низове автоматично се изчистват.

За да се премахне ненужен вече езиков пакет, се щраква върху този пакет в списъка "Инсталирани езикови пакети" и после върху бутона "Деинсталирай избрания езиков пакет".

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 18 септември 2013, 21:31 ч