Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Персонализиране на езиков пакет

За да персонализирате даден езиков пакет, щракнете в блок Настройки

Администриране на сайта > Език > Персонализиране на езика

и изберете език от падащия списък с инсталираните езици на страницата, която се отвори, изчакайте, и когато се покаже бутон "Отваряне на езиковия пакет за редактиране", щракнете този бутон. След щракване на бутона започва зареждане, което се визуализира със запълваща се лента. Щом зареждането завърши се показва бутон "Продължаване".

С щракването на бутона "Продължаване" се показва филтър за търсене и редактиране на намерените низове.

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 13 септември 2013, 14:01 ч