Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Политика по отношение на потребителите

До страницата имат достъп администраторите от блок "Настройки":

"Администриране на сайта" > "Потребители" > "Права и роли" > "Политика по отношение на потребителите"

От страницата се задават редица общи за сайта настройки, които се отнасят за потребителите и техните профили.

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 16 октомври 2013, 22:06 ч