Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Системни пътища

На тази страница администратор на Moodle може да зададе пътищата до някои, необходими за системата ресурси.

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 11 септември 2012, 09:22 ч