Уведомления

Страницата се отваря от блок "Настройки" на администратор

"Администриране на сайта" > "Сигурност" > "Уведомления"

Настройките на тази страница определят до кого и в кои случаи да се изпращат съобщения при многократни неуспешни опити за влизане на сайта. Такива опити се тълкуват като опити да се налучка и открадне паролата на някой потребител.