Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Уведомления

Страницата се отваря от блок "Настройки" на администратор

"Администриране на сайта" > "Сигурност" > "Уведомления"

Настройките на тази страница определят до кого и в кои случаи да се изпращат съобщения при многократни неуспешни опити за влизане на сайта. Такива опити се тълкуват като опити да се налучка и открадне паролата на някой потребител.

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 18 септември 2013, 21:14 ч