Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Режим на поддръжка

Този режим се използва, по време на извършване на работа по поддръжка на сайта - надграждане до нова версия, изпробване на нови настройки и др.

Когато сайтът е в режим на поддръжка, на всички потребители, с изключение на администраторите, се показва само страница със съобщение, че сайтът е в режим на поддръжка. На тази страница се показва и допълнително "Съобщение за поддръжка", ако администратор е въвел такова съобщение. В съобщението за поддръжка е добре да се посочи кога ще бъде отменен режимът на поддръжка.

Режим на поддръжка се включва или изключва от администратор, от блок Настройки
Администриране на сайта > Сървър > Режим на поддръжка

На страницата, която се отваря се задават 2 настройки:

Режим на поддръжка - чрез избор от падащи списък се избира Забраняване или Позволяване на режима и

Съобщение за поддръжката - незадължително съобщение, което се показва на началната страница в режим на поддръжка.

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 11 септември 2013, 23:03 ч