Начална страница

Началната страница на сайта е подобна на страницата на курс.

Настройките на началната страница се променят от блок "Настройки" на администратор

"Администриране на сайта" > "Начална страница" > "Настройки на началната страница"

Пълно наименование на сайта е името на сайта, което се показва в най-горната част на всички страници.

Кратко име на сайта е име, което се показва върху заглавната лента на браузъра, в хипервръзки и др.

Описание на сайта е кратък текст, който се показва на началната страница.

Какво се показва в централната част на началната страница може да се зададе да е различно в зависимост от това дали потребителят е влязъл на сайта със своето име и парола или още не е влязъл. Избира се чрез четири падащи списъци съответно след надписите: Начална страница и Обекти на началната страница, когато потребителят е влязъл.

Може да се избира показване на следните обекти:

Новини - специален форум за новини
Списък на курсовете
Списък на категориите
Падащ списък - падащ списък на категориите и курсовете в тях.

Максимална дълбочина на категориите е настройка, която определя дали да се ограничи и до колко дълбочината на показване на категориите.

Секция за тема е секция, която се показва в началото на централната част на главната страница. Може да съдържа резюме на страницата. При включено редактиране на блоковете, показа и падащи списъци за добавяне на ресурси и дейности. Ако се добавят такива, те също се показват в секцията за тема.

Брой на новините, които се показват

Брой коментари на страница

Курсове на страница

Подразбираща се роля за началната страница