Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Зададени роли на потребител

Страницата се показва, когато потребител щракне в блок "Настройки"

"Настройки на моя профил" > "Роли на този потребител"

На страницата се показва какви роли са зададени на потребителя и в кои контексти.

Ако на потребителя специално не са зададени роли, страницата показва надпис, че няма зададени роли. Това означава, че потребителят има само една роля по подразбиране.

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 06 май 2012, 17:40 ч