Зададени роли на потребител

Страницата се показва, когато потребител щракне в блок "Настройки"

"Настройки на моя профил" > "Роли на този потребител"

На страницата се показва какви роли са зададени на потребителя и в кои контексти.

Ако на потребителя специално не са зададени роли, страницата показва надпис, че няма зададени роли. Това означава, че потребителят има само една роля по подразбиране.