Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Администриране на роли

Роля се нарича определено множество от права, а всяко право означава дали влезлият в системата потребител може да извърши дадено действие (например: да създаде нов курс, да напише оценка, да напише мнение във форум и т.н.). На всеки потребител на Moodle се задават една или повече роли и по този начин те получават различни възможности за действия в системата.

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 27 декември 2012, 23:48 ч