Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Журнали

Чрез тази страница се преглеждат журналите за активността на потребителите на сайта.

Страницата се отваря от администратор от блок "Настройки"

"Администриране на сайта" > "Отчети" > "Журнали"

или от потребители, които имат право да разглеждат журнали, от блок "Настройки"

"Администриране на курс" > "Отчети" > "Журнали"
Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 19 февруари 2015, 18:30 ч