Журнали

Чрез тази страница се преглеждат журналите за активността на потребителите на сайта.

Страницата се отваря от администратор от блок "Настройки"

"Администриране на сайта" > "Отчети" > "Журнали"

или от потребители, които имат право да разглеждат журнали, от блок "Настройки"

"Администриране на курс" > "Отчети" > "Журнали"