Преглеждане архив на промени в настойките на Moodle

Страницата за преглеждане на направените от администратори промени в настройките на Moodle, е достъпна за администратори от:
"Администриране на сайта" - "Отчети" - "Промени в настройките"

Страницата е полезна когато Moodle се едминистрира от повече от един администратор. Всеки администратор може да види какви промени са направили другите администратори. А ако администраторът е само един, от тази страница може да си припомни какви промени на настройките е направил.