Настройки на филтрите на страница

Настройването на всички филтри на сайта става от блок "Настройки" на администратора

"Администриране на сайта" > "Добавки (Plugins)" > "Филтри" > "Управление на филтрите"

Страницата позволява да настроите кои филтри да се използват на страниците на сайта. За всеки филтър се избира дали да се използва По подразбиране, дали да е Включен или Изключен.