Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Настройки на филтрите на страница

Настройването на всички филтри на сайта става от блок "Настройки" на администратора

"Администриране на сайта" > "Добавки (Plugins)" > "Филтри" > "Управление на филтрите"

Страницата позволява да настроите кои филтри да се използват на страниците на сайта. За всеки филтър се избира дали да се използва По подразбиране, дали да е Включен или Изключен.

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 18 септември 2013, 21:12 ч